Logo
phone
Hotline: 0867.819.698
phone
Hotline: 0396.921.343
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục, cho rằng, giáo dục cần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ... để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đổi mới giáo dục ‘chỉ được phép thành công’
14/12/2022
icon-zalo
Phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến năm 2022, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định: "Quá trình thực hiện chỉ nhìn về phía trước và chỉ được phép thành công".

Ngày 13.12, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến năm học 2022 - 2023.
 
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
 
Phát hành sách giáo khoa chậm, thiếu thiết bị tối thiểu
Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông (Bộ GD-ĐT), bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Bộ GD-ĐT cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
Cụ thể, chương trình khi ban hành chưa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục nên phải tiếp tục ban hành bổ sung trong các năm sau, gây khó khăn cho việc chuẩn bị sách giáo khoa và triển khai thực hiện đối với một số môn học.
 
Việc biên soạn, thẩm định, phát hành sách giáo khoa còn chậm so với yêu cầu triển khai. Một vài sách giáo khoa môn học còn gây băn khoăn trong dư luận. Việc lựa chọn, cung ứng sách giáo khoa ở một số địa phương còn chậm hoặc có thiết sót, hạn chế...
 
Bên cạnh đó, công tác mua sắm thiết bị dạy học gặp khó khăn. Nhiều địa phương, nhà trường thiếu thiết bị dạy học tối thiểu, gặp khó khăn trong tổ chức dạy và học theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thiếu giáo viên ở các môn học mới ảnh hưởng tới chất lượng triển khai chương trình.
 
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường ở một số cơ sở giáo dục còn chưa khoa học, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điều này dẫn tới hiệu quả thực hiện chương trình một số môn học, hoạt động giáo dục mới còn hạn chế, chưa bảo đảm thực hiện đúng theo yêu cầu của chương trình mới.
 
"Chỉ nhìn về phía trước"
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một trong những việc lớn nhất, dài nhất, khó khăn nhất, thách thức nhất và sẽ tạo ra những thay đổi sâu sắc nhất cho giáo dục.
 
Chính thức đi vào thực hiện từ năm 2020 với nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là vừa phải vật lộn với dịch bệnh vừa thực hiện đổi mới căn bản, song theo người đứng đầu ngành GD-ĐT, nửa chặng đường triển khai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện ở các phương diện như: triển khai đúng tiến độ, đúng kế hoạch, đồng bộ trên cả nước, tất cả đã vào cuộc.
 
"Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là quyết tâm chính trị của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, của đất nước. Do đó, quá trình thực hiện chỉ nhìn về phía trước và chỉ được phép thành công", ông Sơn nhấn mạnh.
 
Hội nghị đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến thời điểm này
 
Đề cập tới nhóm công việc liên quan đến thể chế, văn bản quản lý điều hành, ông Sơn cho biết, đây là nhóm việc sẽ phải quan tâm tiếp để rà soát, điều chỉnh và không ngại điều chỉnh. Một trong những văn bản quan trọng nhất sẽ được Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng trong thời gian tới là luật Nhà giáo.
 
Với nhóm việc về chuyên môn, ông Sơn yêu cầu cần tăng cường hơn nữa trao đổi chuyên môn hai chiều giữa bộ và các sở GD-ĐT, nhà trường, giáo viên. Các vấn đề về chuyên môn phát sinh phải xử lý ngay.
 
“Chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi, cải cách nên hàng ngày, hàng giờ phải lắng nghe việc triển khai thực tế như thế nào, giáo viên lên lớp có khó khăn gì?. Trong thời gian còn lại triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có thể tính đến việc thành lập nhóm hỗ trợ nhanh cho giáo viên”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu.
Tags
Hình ảnh hoạt động của chúng tôi
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 58
Ảnh 57
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
anh 50
anh 49
anh 48
anh 47
anh 46
anh 45
anh 44
anh 43
anh 42
anh 41
anh 40
anh 39
anh 38
anh 37
anh 36
anh 35
anh 34
anh 33
Anh 32
Anh 31
Anh 29
Anh 28
Anh 27
Anh 26
Anh 25
Anh 24
Anh 23
Anh 22
Anh 21
Anh 20
Anh 19
Anh 18
anh 14
anh 17
anh 16
anh 15
anh 13
anh 12
anh 11
anh 10
ảnh 16
anh 1