Logo
phone
Hotline: 0867.819.698
phone
Hotline: 0396.921.343
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục, cho rằng, giáo dục cần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ... để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Điều kiện học chuyên viên chính là gì ?

15/12/2022
icon-zalo

Những tiêu chuẩn để trở thành chuyên viên chính

 

Đầu tiên, chuyên viên là người cần nắm vững các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước , hệ thống chính trị cũng như hệ thống tổ chức trong các cơ quan Nhà nước, các chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thược ngành, lĩnh vực quản lý 

 

Thứ hai, có khả năng chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng những đề án, dự án, chương trình công tác; những đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị được ban hành 

 

Ngoài ra , Những chuyên viên chính còn bắt buộc phải thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức , quy trình thủ tục cũng như thẩm quyền ; trình bày và bảo vệ được các ý kiến , nội dung đã đề xuất ; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giap theo dõi, quản lý 

 

Có thể tôt chức hướng dẫn , thực hiện chế độ , chính sách, các quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá . Cũng như biết cách tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.Từ đó , nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý 

 

Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu . 

 

Nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên chính là gì? 

 

Đây là một công việc nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống hành chính Việt Nam trong xã hội hiện nay, thể hiện tiêu biểu qua những chức năng và nhiệm vụ sau đây : 

 • Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các lĩnh vực, của tỉnh, nhà nước các công việc:
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách
 • Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện
 • Xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương
 • Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc cơ quan từ cấp huyện trở lên
 • Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý
 • Nghiên cứu những đề tài, đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý
 • Trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

 

 

Để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cần phải có những văn bằng chứng chỉ sau

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với những chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác. 
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.
 • Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 3 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
 • Và có chứng chỉ tin học đạt chuẩn các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Như vậy, thông bài viết này các bạn có thể có những thông tin chi tiết hơn về điều kiện học chuyên viên chính trong nền hành chính Việt Nam hiện nay. Hy vọng phần nào mang đến những thông tin hữu ích cho tất cả các bạn. 

Hình ảnh hoạt động của chúng tôi
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 58
Ảnh 57
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
anh 50
anh 49
anh 48
anh 47
anh 46
anh 45
anh 44
anh 43
anh 42
anh 41
anh 40
anh 39
anh 38
anh 37
anh 36
anh 35
anh 34
anh 33
Anh 32
Anh 31
Anh 29
Anh 28
Anh 27
Anh 26
Anh 25
Anh 24
Anh 23
Anh 22
Anh 21
Anh 20
Anh 19
Anh 18
anh 14
anh 17
anh 16
anh 15
anh 13
anh 12
anh 11
anh 10
ảnh 16
anh 1