Logo
phone
Hotline: 0867.819.698
phone
Hotline: 0396.921.343
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung
TS. Cù Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo giáo dục, cho rằng, giáo dục cần trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ... để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên 01.003 gồm những gì? Cập nhật mới nhất 2022

15/12/2022
icon-zalo

1. Tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức là gì?

 

Những quy định, quy chuẩn mang tính chất bắt buộc dùng để làm hoặc giữ một chức vụ được gọi là tiêu chuẩn . Đối với các vị trí như công chức, viên chức hiện đang trong thời gian công tác và làm việc trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, những tiêu chuẩn này còn có bao gồm chung các quy định về phẩm chất đạo đức con người, về các tiêu chuẩn trong năng lực chuyên môn theo từng vị trí.

 

Cụ thể hơn, Trong thông tư 2/2021/TT-BNV có ban hành rõ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức hành chính, văn thư. Những các bộ, công chức, viên chức, nhân viên được chia thành 5 nhóm như sau:

 • Ngạch Chuyên viên cao cấp (01.001) – Hoặc tương đương
 • Ngạch Chuyên viên chính (01.002) – Hoặc tương đương
 • Ngạch Chuyên viên (01.003) – Hoặc tương đương
 • Ngạch Cán sự (01.004) – Hoặc tương đương
 • Ngạch Nhân viên (01.005) – Hoặc tương đương

 

Với quy định này, mỗi ngạch sẽ có những tiêu chuẩn ngạch công sức khác nhau và được cụ thể trong nội dung thông tư.

 

2. Cập nhật các quy định về ngạch chuyên viên 

 

Tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức là tiêu chuẩn chung của cả 5 nhóm. Cụ thể, tiêu chuẩn viên chức ngạch chuyên viên về phẩm chất đạo đức phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Người được xếp ngạch, giữ ngạch chuyên viên cần có bản lĩnh chính trị vững vàng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững, am hiểu đường lối và chủ trương của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
 • Phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ từ cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.
 • Là con người tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết; trung thực, khách quan; công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.
 • Phải có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

 

 

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên 01.003

 

Chức trách: Ngạch chuyên viên 01.003 là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản tại các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện, có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

 

Nhiệm vụ: Ngạch chuyên viên có những nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều 7 thông tư 11/2014/TT -BNV. Cụ thể như sau:

 • Xây dựng, đề xuất cơ chế quản lý như: Xây dựng phương án kinh tế – xã hội, kế hoạch, quyết định cụ thể để triển khai công việc quản lí; xây dựng cơ chế, quy định cụ thể của từng nội dung quản lí theo quy định hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc kiểm tra; đề xuất biện pháp điều chỉnh để thực hiện các quyết định một cách hiệu quả.
 • Xây dựng các đề án phương pháp quản lý như thống kê, chế độ và phương pháp kiểm tra hồ sơ, quản lí, lưu trữ tư liệu, số liệu).
 • Tổ chức, phối hợp với công chức, đơn vị liên quan và hướng dẫn, giúp đỡ công chức nghiệp vụ cấp dưới trong việc triển khai công việc, tham gia đúng trách nhiệm với công việc liên quan.
 • Tổng hợp ý kiến nhân dân các vấn đề liên quan thuộc quyền và nghĩa vụ của mình. Trực tiếp thực thi thừa hành công vụ, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác, các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc
 • Nắm vững cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi công tác.
 • Có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác; có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý.
 • Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất.
 • Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Chuyên viên cần đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo và bồi dưỡng theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 2/2021/TT-BNV

 • Theo quy định tại thông tư, trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp chuyên ngành hành chính được yêu cầu gồm:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
 • Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

 

Yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên: Có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ đủ 03 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

 

Như vậy, thông qua bài viết này chúng tôi mong các bạn đã nắm rõ tiêu chuẩn mã ngạch chuyên viên 01.003. Để trở thành chuyên viên quý anh chị có thể tham gia ngay vào khóa học của chúng tôi và được cấp chứng chỉ chuyên viên, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Giáo dục

 • Địa chỉ : Số nhà 44I ngách 44/460 đường Khương Đình - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại : 0867.819.698 - 0396.921.343
 • Email : cuvantrung89@gmail.com
 • Quản trị : Tiến sĩ Cù Văn Trung
Hình ảnh hoạt động của chúng tôi
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 58
Ảnh 57
Ảnh 56
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
anh 50
anh 49
anh 48
anh 47
anh 46
anh 45
anh 44
anh 43
anh 42
anh 41
anh 40
anh 39
anh 38
anh 37
anh 36
anh 35
anh 34
anh 33
Anh 32
Anh 31
Anh 29
Anh 28
Anh 27
Anh 26
Anh 25
Anh 24
Anh 23
Anh 22
Anh 21
Anh 20
Anh 19
Anh 18
anh 14
anh 17
anh 16
anh 15
anh 13
anh 12
anh 11
anh 10
ảnh 16
anh 1